Over mij
Poppentheater
Peter Nobino
Hollost mysterie
Hotel de Kroon
De Graaf genealogie
Notenboom genealogie
historisch onderzoek
Fotoalbum
Sitemap


 
mail me: petra.50@live.nl

familiehotel de Nieuwe Kroon
Willem Bloemink met zijn vrouw, Martha van Baaren in de tuin

DE ERFENIS VAN BRAND DE GRAAF 

Wat gebeurd er na de dood van Hendrik de Graaf (1723-ca 1758) - bombardier in de Compagnie van veldheer Jan Neef, laatst gelegerd te Namur in Belgie.
We nemen aan dat hij tijdens zijn diensttijd is overleden, omdat zijn vrouw Johanna Smits (1733-1817) - verlaten weduwe met twee minderjarige kinderen - de weeskamer van Bergen op Zoom ontlast en meldt dat ze gaat hertrouwen met Jan Willem Hartman (geboren te Lillo and corporaal in het regiment van de Compagnie van kolonel Lammers). Ze trouwen te Bergen op Zoom 17 maart 1759.

Een van hun dochters, Clasina Hendrika Wilhelmina (1765-1814), geboren te Venlo trouwt 28 maart 1790 te Apeldoorn Brand de Graaf (1769-1809), een directe neef van haar moeders vorige echtgenoot.
Na de dood van Brand de Graaf in 1809 hertrouwd Clasina H.W. Hartman 4 april 1813 te Apeldoorn koetsier Gerrit Berends Kamphorst (1786-1837) die hierdoor stiefvader wordt van haar zeven kinderen.
Volgens de genealogie van Johan Kampehorst trouwde hij een rijke weduwe, maar had hij ook een oogje op haar dochter Hendrina de Graaf met wie hij een incesteuze affaire begon die leidde tot de geboorte van hun onwettige dochter Willemijntje (geboren te Nijkerk 5 september 1815 en aldaar overleden op 1 oktober 1815). Na de dood van Clasina H.W. Hartman kent zijn relatie met zijn stiefdochter geen grenzen meer.
Hierover schrijft de heer van de Pol in zijn
genealogie van Kampehorst:

' Circa 1832 was Kamphorst op Het Loo, aan beide zijden van de Zwolschweg eigenaar van ca. 5 hectaren bouwland, ca. 1,75 hectaren weiland, ca. 0,5 hectaren hakhout en 2 huizen met grond met erf en tuin. (bron: Kadastrale Map Gelderland 132, deel Apeldoorn). Na de dood van zijn vrouw in 1814, waren haar zeven kinderen de enige erfgenamen waaronder ook de volwassen Hendrina’

Hoe deze erfenis is verdeeld tussen de zeven kinderen, beschrijft de heer Van de Pol niet op zijn website. Van de Pol schrijft verder: In 1817 werd hij door de belasting aangeslagen voor fl. 29.39 en in 1818 voor fl. 25.68. In 1818 had hij een huis met 5 deuren en vensters, waarvoor hij fl. 5.- belasting betaald. In 1819 leent hij samen met Hendrina de Graaf van logementhouder Cornelis Weijn een bedrag van fl. 200.- tegen een rente van 5%. Als onderpand stelden zij de bezittingen van Gerrit wn onroerende goederen die Hendrina van haar ouders had geerfd, waaronder de helft van een huis, schuur, hof en 8 morgen zaailand op Het Loo, grenzend ten Zuiden en ten Oosten aan het gemene veld, een stukje grasgrond en een kampje grasland ten grootte van een schepel op Het Loo, eveneens grenzend aan het gemene veld, een vierde van een stuk grond op de Apeldoornse markt, 2 morgen hooiland op den Ankeler, grenzend aan de domeinen van het gemene veld, en een morgen land en bosje in de Nieuwe Enk bij het dorp Apeldoorn ’.
Ten eerste vroeg ik mijzelf af waarom hij niet officieel is getrouwd met Hendrina de Graaf, om zo haar naam en eer te zuiveren voor de kerk. Ten tweede, waarom leende hij geld, vier jaar na de dood van zijn rijke weduwe en ten derde, waarom gaf hij als garantie haar erfenis op? Van de Pol schrijft, dat de enige erfgenamen van zijn overleden vrouw haar zeven kinderen zijn, en hij schrijft niets over de legale portie van haar echtgenoot. 

Van der Pol schrijft verder: ‘In 1819, werd "ten huize en herberge van Gerrit Kamphorst", herbergier en bouwman op Het Loo, een openbare verkoping gehouden van andere onroerende goederen uit de nalatenschap van de ouders van Hendrina. De totale opbrengst hiervan was fl. 4232,50. Hiervan kreeg Gerrit een achtste gedeelte van de halfscheid ofwel fl. 264,53, zijnde "een kindsgedeelte uit krachte der wederzijdse donatie tussen hem en wijlen zijn vrouw Wilhelmina Hartman bij huwelijksvoorwaarden besproken". Gerrit kocht uit deze nalatenschap een huis met schuur,hof en bowland onder Het Loo, groot ca. 84 roeden, grenzend ten Noorden aan de Deventerseweg en ten Zuiden en ten Oosten aan de Zwolseweg. In dit huis gingen Gerrit en Hendrina met hun kinderen wonen. Om dit bezit te completeren, kochten ze in 1825 voor fl. 1350.- ook nog "een kamp bouwland met grasgrond en houtgewassen" onder Het Loo, ter grootte van ca. 2,5 bunder. In 1834 liet Gerrit Kamphorst, logementshouder op Het Loo, zijn testament opmaken. Hij legateerde daarin het levenslang vruchtgebruik van al zijn bezittingen aan Hendrina de Graaf "zonder beroep bij mij in De Kroon inwonende, dochter van wijlen mijn vrouw Wilhelmina Hartman en Brand de Graaf". Tot enige erfgenamen werden benoemd "de kinderen van Hendrina de Graaf". Na het overlijden van Kamphorst in 1837 zette Hendrina logement De Kroon in huis Z8 te Het Loo voort tot in de jaren veertig van de 19de eeuw.

Door de nabijheid van Paleis Het Loo kwamen er veel gasten uit de grote steden in het westen des lands. Het logement was niet Hendrina's eigendom, want nog in 1840 huurde zij het opnieuw voor een periode van 6 jaar van Mej. Anna Cornelia ten Hoove.

GENEALOIGIE - DE GRAAF EN  KAMPHORST

I Berend Kamphorst (boer) X Ap. 24.6.1843 Gerharda Broekhoven  

* Ap. 11.10.1816 d. Ap. 1890            * Ap. 16.11.1816 d. Ap. 1890                                                                              

Children:

 1. Hendrina Johanna   * 1844-1846
 2. Johanna Bernarda   * Ap. 30.11.1845 d. Deventer 31.10.1880
 3. Johanna Maria        * Ap. 28.1.1847 d. Ap. 13.1.1870
 4. Arent                     * 1848-1868
 5. Berend Gerrit          * 1850                                                                                                                                 VII
 6. Gerrit                     * 16.10.1851d. 14.7.1905 X Ap. 19.1.1928 Grada Huisman
 7. Grada                    * 1853-1927
 8. Hendrina                * 1855-1868
 9. Peter Hendrik         * 1857-1880

II Gerritje Kamphorst (wasser) X Ap. 8.7.1843 Willem Reijnier Bennink                                                                                

* Ap. 18.1.1821 d.                          * Den Haag 6.1.1817

III Band (Bram) Kamphorst (koetsier) X Ap. 26.2.1859 Catharina Bloemink                                                                           

* Ap. 6.6.1823 d.                            * Ap. 21.7.1828 d. Ap. 5.12.1885

Children:

 1. Gerrit                    * Ap.1859                                                                                                                          VIII 
 2. Willemina             * Ap. 9.11.1862 X Ap. 21.10.1886 Dirk Oldenhof
 3. Hendrina               * Ap. 17.9.1866 X Ap. 9.4.1896 Foppe Ketel

IV Johanna de Graaf (herbergierster) X Ap. 26.2.1859 Christiaan Bloemink                                                                               

* Ap. 21.3.1825 d. Ap.18.2.1912         * Ap. 17.5.1817 d. Ap. 4.7.1884                                                                                      

Children:

 1. Willem                              * Ap. 8.1.1864 X Ap. 28.8.1890 Martha Frederika van Baaren
 2. Henderiena Wilhelmiena  * Ap. 4.9.1865 d. Ap. 14.7.1909 

V  Gerrit (Gerhard) Kamphorst (koetsier-publicist) X Den Haag 1856 Daatje Wilhelmina Dittel                                               

* Ap. 4.3.1832 d. Arnhem 14.1.1880 * Den Haag 9.4.1831 d. Arnhem 6.10.1901                                                     

Children:

 1. Wilhelmina Hendrina  * Den Haag 27.3.1857
 2. Daatje Wilhelmina      *   ,,  4.1.1859 d. 1933 X Arnhem 3.9.1879 J. v. Dusschoten X2 A’dam 19.7.1895 A. Klerk
 3. Hendrina                     * D’Haag 16.2.1861 X Arnhem 18.5.1887 Carel August Constantijn Scheffel
 4. Maria Christina            * D’Haag 16.4.1863 X Arnhem 24.1.1883 Johan Christiaan Coenraad Scheffel
 5. Gerritje Johanna         * Ap. 16.9.1865 X Almelo 14.11.1893 Antonius Johannes Grootenhuis
 6. Johanna Helena         * D’Haag 21.12.1867 X A’dam 8.3.1893 Adolf Louis François Hofman
 7. Gerrit                          * 1859                                                                                                                            IX
 8. Willem Reinier            * Ap. 7.10.1873 d. 1890

VI Hendrina Kamphorst X Ap. 6.4.1861 Dirk Scholten                                                                                                           

* Ap. 23.5.1834 d. Ap. 12.2.1870       * Delft 2.1.1838   (verwant aan fotograaf F. Gräfe)

VII Berend Gerrit Kamphorst (boer) X Voorst 16.2.1884 Johanna Hagen                                                                                

* Ap. 21.1.1850 d. Ankelaar 3.7.1913                      * Terwolde 10.6.1853 d. Ap. 19.3.1912                                      

Children

 1. Grada Maria            * Voorst 5.1.1885 d. 22.7.1958 X Ap. 19.1.1928 Gradus H. Huisman
 2. Antonius Johannes  * Voorst 1886 d. Ap. 1963 X 1917 Willemina G. Nijboer                          4 children      
 3. Bernardus                * Voorst 1888 d. Loenen 1963 X 1917 Johanna M. Lobbert                   10 children
 4. Herman Xeno          * Voorst 1890 d. Ap. 1940 X 1917 Regina J. Wools                                  3 children
 5. Johanna Maria        * Twello 18.11.1892 d. Lage Vuursche 3.11.1977 sister Bernulpha
 6. Johannes                 * Voorst 1894 d. Ap. 1940 X 1928 Joanna de Laat
 7. Rika Maria               * Voorst 27.5.1897 d. Bussum 5.2.1991 sister Otgera

VIII Gerrit Kamphorst (koetsier) X Ap. 3.6.1882 Zwaantje Johanna de Bruin                                                                          

* Ap. 3.8.1859 d. Ap. 11.6.1914         * Epe 1.3.1858 d. Ap. 23.12.1919                                                                     

Children:

 1. Catharina Magdalena   * Ap.   21.8.1882 d. Ap. 11.12.1923 (de Graaf)
 2. Willem (de Graaf)         * Ap.     3.2.1884 d.                                           (koetsier)
 3. Magdalena Willemina  * Ap.   13.7.1885 (de Graaf)
 4. Machtilda Willemina    * Ap. 15.11.1887 d. De Bilt 5.3.1942  X 1918 Jan A. Visser  X 2 1930 Teunis Jansen
 5. Branda Lambertha        * Ap.   18.2.1896 X 1920 Bernard Eduard Roër

IX Gerrit Kamphorst (hotelier) X Arnhem 6.6.1894 Catherina Magendans                                                                             

* Den Haag 3.5.1870 d. Arnhem 26.10.1959 * Arnhem 8.7.1865 d. Arnhem 10.7.1947

Children:

 1. Martha                     * Arnhem 21.9.1893 X 30.3.1921 Wilhelm Franciscus Keijzer
 2. Daatje Wilhelmina  * Arnhem 2.10.1896 d. 27.11.1989 X J.H. v.der Schelde X2 D. Boorsma
 3. Derk                         * Arnhem 13.5.1901 (café-eigenaar)
 4. Gerritje                    * Arnhem 16.9.1902 d. 24.3.1947 X 3.7.1931 Theodorus H. Rutten