Over mij
Poppentheater
Peter Nobino
Hollost mysterie
Hotel de Kroon
De Graaf genealogie
Notenboom genealogie
historisch onderzoek
Fotoalbum
Sitemap


 
mail me: petra.50@live.nl

Wapen van Lammert Hollost

HET HOLLOST MYSTERIE  

Aaltje Reinders Hollost, de derde vrouw van Hermanus de Graaf (1723-1787), werd geboren te Wenum, een buurtschap van Apeldoorn op 10 maart 1748, als dochter van Aalberts Reinders & Fenneke Janssen. Ze trouwde met Hermanus in 1770 als weduwe van Dirk Brouwer als toen nog Aaltje Reinders. Na de dood van Hermanus, verliet ze Apeldoorn en woonde tot haar dood op 29 december 1821 bij haar zoon Willem de Graaf in Berkel Rodenrijs. Op haar overlijdensakte staat dan ineens geschreven; Aaltje Hollost, weduwe van Hermanus de Graaf, en geen woord over haar eerste man.  Het is niet bekend waarom haar zoon Willem rond 1809 naar Berkel verhuisde waar hij in 1811 een stuk land kocht bij de Brandschouwerij in het centrum van het dorp. Had hij misschien familieleden aldaar?

In ieder geval, niet van vaders kant, maar wel ontdekte ik dat Aaltje niet de enige was met de achternaam Hollost.   Lambert Reijnders Hollost, uit Apeldoorn trouwde 15 mei 1778 in Pijnacker, nabij Berkel Rodenrijs met de te Giesschendam geboren Anna Starrenburg. Op 20 juni 1780 wordt hij vermeld in een acte van indemniteit. Na haar dood op 1 september 1782 hertrouwd hij te Berkel Rodenrijs 11 april 1784 haar zuster Trijntje. Uit dit tweede huwelijk worden geboren, Margje 1780-1826, Eimbert (Eijmert) 1786-1804 and Reinder 1784-1788. In Berkel Rodenrijs is eveneens geboren Reijndert Hollost op 30 april 1794, zoon van Willem Hollost en Bertje Gerritsdochter, doopgetuige is Trijntje Starrenburg, echtgenoot van Lammert. Een jaar eerder overleed hun dochter Beertje Willemsdochter op 25 mei 1793 in de leeftijd van 3 weken oud, en een anonieme Hollost overlijd 28 februari 1800, gemeld door Willem Hollost. Dit is warschijnlijk Willem zelf, gemeld door zoon Reijnder. Tot op vandaag weten we niet waarvan de naam HOLLOST komt. In the archieven van geboorten te Apeldoorn wordt niets gevonden.       In the archieven van Berkel Rodenrijs is het oudste document van Willem Hollost dat van 1782 hij had moeilijkheden betreffende een schuld aan Jan Langeveldt, gemeente-secretaris.   In 1803 was Lammert of Lambert gemeenteraadslid van Berkel en later ouderling.

In 1810 koopt Lammert Hollost samen met koopman Willem van Vreeswijk een kerkorgel dat ze schenken aan de Gereformeerde kerk van Berkel, wat wordt herdacht door een gedicht onder het orgel. Tijdens de dag dat hun voorstel wordt besproken door de kerkeraad ligt Lammert ziek te bed en overlijdt niet lang daarna. Vreeswijk beloofd de raad hun dank over te brengen. Lammert overlijdt 14 maart 1810 en werd begraven op de 18e binnen de kerk achter het ijzeren hek.

In de notities van de kerkraad van 4.3.1810 staat: Aanwezig zijn de bestuursleden van de kerk, de kerkmeesters, alle kerkbroedes met uitzondering van ouderling Lambert Hollost, die onwel was. Art.1]  De dominee informeerd dat de twee ouderlingen Willem van Vreeswijk en Lambert Hollost wensen te spreken Art.2]  Vreeswijk legt uit, ook voor Hollost, dat ze uit liefde voor hun geloof en de kerkzang hebben besloten uit eigen fortuin het bedrag bijeen te brengen tot aanschaf voor het orgel, dat hoognodig was. De secretaris (later notaris en burgemeester) Petrus Egbert van Aalst, de dominee en de anderen gaan in overleg.  Art.3]  Nadat broeder Vreeswijk is vertrokken,  besluiten ze unaniem deze gift welkom te heten en de kerk zal de reperaties betalen in de toekomst. Het orgel wordt aan beide zijden voorzien van de wapenschilden van beide heren, betaald door het kerkbestuur.  Art.4]  Na terugkeer van broeder Vreeswijk wordt afgesloten met een drankje, en beloofd hij de uitkomst persoonlijk mede te delen aan Hollost.   De laatste keren dat de achternaam Hollost voorkomt in de archieven van Berkel Rodenrijs is het huwelijk tussen Margje Hollost & Jan Biemond op 18 december 1803 (voor de prijs van 60 guldens), de dood van Lambert Hollost op 10 maart 1810 en de dood van de ongetrouwde Reinder Hollost, 6 april 1854, zoon van Willem en Bertje Gerrits. We kunnen voor 99% bijna zeker aannemen dat Willem en Lambert Hollost broers waren van Aaltje Reinders Hollost.

Zeker is dat op 23 september 1815, winkelier Willem de Graaf een bedrag van 600 guldens leent bij W. van Vreeswijk (met een rente van guldens per 100 guldens voor een periode van 6 jaar) voor de koop van een huis met schuur en tuin, een stuk grasland in de Noord Brandschouwerij.  

Het is niet bekend wie de erfgenamen waren van familie Hollost en of Willem de Graaf iets heeft geerfd. Ook de erfenis van familie De Graaf is in Apeldoorn niet geheel goed verlopen, evenals die van het nalatenschap van Willem zelf. We weten dat zijn tweede vrouw Marijtje Zwet hertrouwde op 1 februari 1835 met winkelier Maarten Brielsman (ook bekend als Maarten Harting). Na haar dood 16 oktober 1835 hertrouwd hij in Schipluiden (nabij Delft) met Cornelia Esseveld, weduwe van Dirk Huisman (Hunsman) waarna de drie kinderen, Cornelis (16 jaar - timmerman), Adriana (12) and Hendrina (10) de Graaf in huis komen bij hun stiefvader en hun tweede stiefmoeder tot ze oude genoeg zijn het huis te verlaten. We kunnen ons afvragen wat er met hun legitieme erfenis is gebeurd van hun biologische ouders. 

WEDEROM OP ZOEK

In de lijst van ingezetenen van Apeldoorn en omgeving vind ik september 2007 Reijnder Alberts op de Holshorst met zijn vrouw Fenneke Janssen wonende in het buurtschap Wijssel en verder Willem Rheijndts en Beertje Jansse met 1 kind.

Hollost is dus een verbastering van Holshorst, de naam van een boederij in Apeldoorn. Reijnder Alberts, boer op de Holshorst en Fenneke Janssen zijn dus behalve Aaltje ook de ouders van Willem Reijnders en Lammert Reijnders. Uitgaande van de geboortedatum van Aaltje, 10 maart 1748 en overlijden in 1821 in vergelijk met de overlijdensdatum van Lammert in 1810, gaan we ervan uit dat hij ouder was, net als broer Willem. Hun vader Reijnder zoon van Albert moet dus in Apeldoorn geboren en gehuwd zijn. 

In Apeldoorn wordt op 28 augustus 1698 Fennetien Jansen gedoopt, dochter van Jan Willems en Aeltien Hendriks. Zou deze vrouw de 50-jarige moeder van Aaltje kunnen zijn en is zij vernoemd naar haar oma of Fenneke Jansen, geboren te Wilp in Gelderland op 22 september 1709, dochter van Jan Hendriks en Lijsabeth Peters haar moeder?