Over mij
Poppentheater
Peter Nobino
Hollost mysterie
Hotel de Kroon
De Graaf genealogie
Notenboom genealogie
historisch onderzoek
Fotoalbum
Sitemap


 
mail me: petra.50@live.nl

Peter & Jossie
het musetteorkest PETER NOBINO voor Limburgia

Over PETER NOBINO

Mijn vader werd geboren op 19 juli 1918 in de Volmarijnstraat in het centrum van Rotterdam. Zijn vader werkte als oppasser in de oude Dierentuin en als prive-chauffeur voor het Park Hotel aan de Westersingel. Op een keer moest hij de moeder van prins Bernhard naar het vliegveld Waalhaven brengen. Onderweg waaide een hoedendoos van de imperial en werd hij gesommeerd terug te rijden. Toen ze de doos vonden en deze werd geopend werd hij woest, omdat er een verfromfraaid lelijk strooien hoedje tevoorschijn kwam. Peter had alleen een paar maanden pianoles gehad en studeerde verder zelfstandig, componeerde en schreef arrangementen voor orkest. Zijn beide ouders maakten grapjes dat hij op een dag als zwerver op straat muziek zou spelen. Op 17-jarige leeftijd componeerde hij zijn ingewikkelde tango's en rumba's waarvoor hij werd gecomplimenteerd door de bekend Frans van Capelle. Toen de Tweede Wereldoorlog begon trouwden mijn ouders snel op 27 december 1940 omdat er geruchten waren dat jonge mannen werden gevorderd om te werken in Duitsland. Op 24 februari 1942 speelde Frans van Capelle de meest ingewikkelde compositie van mijn vader, Chant du Rossignol, voor de radio bij de NCRV.

Mijn vader werd gevorderd en te werk gesteld in Plauen in het Saksische Zellwolle, een chemische fabriek (verteld door de heer Ben van Schie, die daar met hem samenwerkte). Mijn moeder wilde niet alleen blijven en ging de tweede keer mee naar Duitsland, waar ze werden ondergebracht in Schonebeck aan de Elbe (later Oost Duitsland) waar ze voor jarenlang bevriend raakte met het gastgezin. Mijn moeder werd teruggestuurd naar Holland en ze verbleef een tijd in Raalte omdat ze ondervoed was. Mijn vader ontvluchtte de Duitsers en kwam via Oostenrijk en Frankrijk terug, lang na de bevrijding in mei 1945. In 1946 begon hij zijn eigen orkest, waarnee hij tot 1948 optrad voor de NCRV. December 1947, werd hij met zijn orkest vermeld in het Franse tijdschrift de 'L'accordeon' op pagina 44. Mijn vader componeerde meer dan 300 stukken en arrangeerde vele werken voor orkest. Hij leerde zichzelf verschillende instrumenten te bespelen als saxophone, clarinet, constatino en vele anderen. Voor mijn moeder componeerde hij de rumba 'Johanna Maria' die door de radio-zanger Frans Wanders werd gezongen.  Het orkest van Malando speelde voor de radio zijn tango 'Sterrenhemel'. Voor bijna ieder familielid componeerde hij een compositie.

Later begon hij een muziekschool aan huis in Rotterdam Lombardijen waar hij enkele jaren priveles gaf en was hij tevens jarenlang de vaste pianist op de balletschool van mevr. Stalusa Pera. Mei 1984, vlak voor een optreden, werd hij onderzocht in het ziekenhuis vanwege longkanker. Op 4 augustus 1984 overleed hij vredig in het Dijkzigt ziekenhuis.

About PETER NOBINO

My father was born July 19, 1918 at the Volmarijnstraat in the centre of Rotterdam. His father worked as housekeeper at the old ZOO and as a private chauffeur for the Park Hotel at the Westersingel. Once he had to drive the mother of the late Prince Bernhard (husband of Queen Juliana) to the Waalhaven Airport. On the way from the top of the car flew her box with her favorite hat and she ordered my grandfather to return. When they found the box and she opened it, he was furious because it was a simple old ugly straw-hat. Peter had only a few months piano-lessons and studied on his own his composing music and arrangements for orchestrations. Both his parents often joked that he one day would be a beggar playing the streets. At the age of 17 he already composed some difficult tango's and rumba's for which he received compliments from the famous Frans van Capelle. When the second World War started my father soon married my mother in December 27, 1940 because of the rumors that young man where send to work in Germany. On February 24, 1942 Frans van Capelle played the most difficult composition my father ever made Chant du Rossingol on the radio program of the NCRV.
My father was placed to work in Plauen in the Sachsishe Zellwolle, a chemical business (according mister Ben van Schie who worked with him). My mother did not want him to be on his own the second time he went back to work in Germany, so she went with him and they were send to Schonebeck/at the Elbe in former West Germany were they befriended the family hosts for many years after the war. My mother was send back to Holland and stayed for a while in the village Raalte because she was underfed. My father flew from the Germans with some others and went to Austria and came back via France long after the liberation in May 1945.
In 1946 he started his own orchestra and played until 1948 on the NCVR radio station. December 1947, his orchestra and his music was mentioned in the French Magazine de 'L' accordion' on page 44. My father composed more then 300 peaces and arranged many works for orchestra. He learned himself to play musical instruments like saxophone, clarinet, constatino and many others. For my mother he composed the rumba 'Johanna Maria' on the radio sang by Frans Wanders. The orchestra Malando also played music of my father on the radio, like the tango 'Ciello Estrellado'.  For almost every familymember he composed a musicpeace.

Later he started a music school in Rotterdam-Lombardijen, gave private lessons and was for years the accompanying pianist at the ballet school of Mrs.Stalusa Pera. May 1984, on the way to a performance he went to the hospital for a check-up and was ordered to stay because of cancer. August 4, he died peacefully at the Dykzigt Hospital.